• Zavolejte si odborníky, kteří stojí mimo váš závod.

  • Jest dokázáno, že eksterní odborníci dovedou odvrátiti konkurs.

  • Dovedou vyléčiti podnik zachvácený úbytěmi.

  • Čím dříve jsou do závodu povoláni, tím lépe!

TOVÁRNA NA DOVEDNOSTI

V dnešní moderní době máme továrny na cokoli. Továrny na automobily, abychom se mohli svižněji pohybovati a své zboží briskně doručovati zákazníkům. Továrny na počítací stroje, které nám práci na účtenkách a objednávkách usnadňují. Z továren vyjíždějí denně také stroje, které umějí vyráběti stroje, které pak nasadíme do výroby ve svém podniku a ony převezmou veškerou práci manuelní.
Přesto věnujeme se často nejméně tomu, co jest ve firmě nejdůležitější, na čem také budoucí úspěšnost naší firmy nejvíce záleží. Totiž lidem, našim zaměstnancům.
Proto i my přicházíme s továrnou, ale docela jinou, nežli znáte: továrnou na dovednosti. A tedy potažmo na výkonné zaměstnance, pracovníky produktivní, motivované, loyalní.

Bursa zkušeností

Naše navštívenka

Adresa: Aletheia
Ulice—-Kodaňská 1441/46
Město–101 00 Praha 10

Telefon: +420 241 406 099
Mobil:     +420 775 175 873
Email: kancelar@aletheia.cz

facebook

Rubriky Bursy zkušeností

Vedení obchodu
Obchodní cestující